Georg-Meiches

Georg-Meiches, Essen

Monika Mularczyk, Arbitro

Arbitro

Monika Mularczyk (POL)

Assistenti arbitrali

Katarzyna Wojs (POL)

Anna Dabrowska (POL)

Quarto uomo

Michalina Diakow (POL)