Ob Jezeru

Ob Jezeru, Velenje

Dimitrina Milkova, Arbitro

Arbitro

Dimitrina Milkova (BUL)

Assistenti arbitrali

Ekaterina Marinova (BUL)

Mirela Ivanova (BUL)

Quarto uomo

Hristiyana Guteva (BUL)