Charlety

Charlety, Parigi

Kateryna Monzul, Arbitro

Arbitro

Kateryna Monzul (UKR)

Assistenti arbitrali

Natalia Rachynska (UKR)

Maryna Striletska (UKR)

Quarto uomo

Kateryna Zora (UKR)

In alto