• 90+3'
  Dentinho
 • 90+3'
  Eduardo
 • 90+2'
  Proto
 • 90+2'
  Rakits'kyy
 • 90+2'
  Tielemans
 • 90+1'
  Praet
 • 90+1'
  Eduardo (entra) - Marlos (esce)
 • 90'
  Tielemans
 • 89'
  Defour
 • 88'
  Ordets (entra) - Kovalenko (esce)
 • 87'
  Hassan
 • 86'
  Mbodji
 • 86'
  Ferreyra
 • 85'
  Okaka
 • 84'
  Kucher
 • 84'
  Kucher
 • 84'
  Kucher
 • 83'
  Dentinho (entra) - Taison (esce)
 • 83'
  Acheampong
 • 82'
  Mbodji
 • 82'
  Defour
 • 81'
  Stepanenko
 • 80'
  Proto
 • 80'
  Taison
 • 78'
  Stepanenko
 • 78'
  Praet
 • 78'
  Sylla (entra) - Nuytinck (esce)
 • 71'
  Mbodji
 • 71'
  Stepanenko
 • 71'
  Tielemans (entra) - Badji (esce)
 • 71'
  Hassan (entra) - Ezekiel (esce)
 • 68'
  Acheampong
 • 67'
  Nuytinck
 • 67'
  Taison
 • 66'
  Marlos
 • 66'
  Stepanenko
 • 66'
  Ezekiel
 • 65'
  Ezekiel
 • 65'
  Marlos
 • 65'
  Nuytinck
 • 65'
  Taison
 • 61'
  Okaka
 • 61'
  Stepanenko
 • 61'
  Pyatov
 • 61'
  Okaka
 • 59'
  Acheampong
 • 58'
  Badji
 • 58'
  Kovalenko
 • 56'
  Srna
 • 56'
  Badji
 • 55'
  Defour
 • 55'
  Stepanenko
 • 55'
  Praet
 • 54'
  Rakits'kyy
 • 54'
  Badji
 • 53'
  Najar
 • 53'
  Kovalenko
 • 52'
  Rakits'kyy
 • 52'
  Najar
 • 51'
  Kucher
 • 51'
  Defour
 • 48'
  Mbodji
 • 48'
  Ferreyra
 • 46'
  Deschacht
 • 46'
  Deschacht
 • 46'
 • 44'
  Ismaily
 • 40'
  Rakits'kyy
 • 39'
  Ezekiel
 • 38'
  Mbodji
 • 38'
  Ferreyra
 • 37'
  Deschacht
 • 36'
  Kucher
 • 36'
  Kucher
 • 36'
  Mbodji
 • 35'
  Rakits'kyy
 • 34'
  Rakits'kyy
 • 34'
  Ezekiel
 • 30'
  Proto
 • 30'
  Taison
 • 29'
  Defour
 • 26'
  Defour
 • 26'
  Defour
 • 25'
  Taison
 • 23'
  Pyatov
 • 22'
  Mbodji
 • 22'
  Defour
 • 21'
  Defour
 • 20'
  Ismaily
 • 19'
  Mbodji
 • 19'
  Kovalenko
 • 17'
  Srna
 • 17'
  Deschacht
 • 15'
  Pyatov
 • 15'
  Mbodji
 • 15'
  Marlos
 • 14'
  Marlos
 • 13'
  Srna
 • 12'
  Nuytinck
 • 12'
  Nuytinck
 • 9'
  Defour
 • 8'
  Defour
 • 1'