• 90+6'
  Chadli
 • 90+4'
  Rosales
 • 90+2'
  Huszti
 • 90+2'
  Janssen
 • 88'
  Danny
 • 86'
  Bukharov
 • 85'
  Anyukov
 • 80'
  Huszti
 • 77'
  Zyryanov
 • 75'
  Buysse
 • 73'
  Janssen
 • 72'
  John (entra) - Bajrami (esce)
 • 72'
  Landzaat
 • 71'
  Onyewu
 • 71'
  Janssen
 • 71'
  Zhevnov
 • 71'
  Onyewu
 • 70'
  Janssen
 • 70'
  Zyryanov (entra) - A. Kerzhakov (esce)
 • 70'
  Janssen
 • 68'
  L. de Jong
 • 64'
  Bukharov (entra) - Lazović (esce)
 • 62'
  Janssen
 • 62'
  Wisgerhof
 • 61'
  Janssen
 • 61'
  Janssen
 • 59'
  Janssen
 • 58'
  Anyukov
 • 58'
  A. Kerzhakov
 • 53'
  Janssen
 • 53'
  Bajrami
 • 53'
  Bajrami
 • 51'
  Mihaylov
 • 51'
  A. Kerzhakov
 • 50'
  Janssen
 • 50'
  Bruno Alves
 • 48'
  Rosales
 • 47'
  Janssen
 • 46'
  Bruno Alves
 • 46'
  Bruno Alves
 • 46'
  Huszti (entra) - Fernando Meira (esce)
 • 46'
 • 45'
  L. de Jong
 • 44'
  L. de Jong
 • 44'
  Janssen
 • 42'
  Bruno Alves
 • 38'
  A. Kerzhakov
 • 37'
  Mihaylov
 • 37'
  Shirokov
 • 37'
  Lazović
 • 37'
  A. Kerzhakov
 • 35'
  Danny
 • 35'
  Lazović
 • 33'
  Janssen
 • 33'
  Luković
 • 32'
  Danny
 • 31'
  Janssen
 • 31'
  Bruno Alves
 • 28'
  Lazović
 • 28'
  Mihaylov
 • 28'
  Anyukov
 • 27'
  Zhevnov
 • 27'
  Landzaat
 • 24'
  Denisov
 • 23'
  Brama
 • 22'
  Bajrami
 • 21'
  Chadli
 • 16'
  Shirokov
 • 16'
  Shirokov
 • 16'
  Lazović
 • 15'
  Landzaat
 • 13'
  Anyukov
 • 11'
  Lazović
 • 11'
  Lazović
 • 11'
  Chadli
 • 8'
  Bajrami
 • 7'
  Janssen
 • 7'
  Anyukov
 • 6'
  Chadli
 • 5'
  Ionov
 • 4'
  Chadli
 • 1'
  Lazović
 • 1'
  Lazović
 • 1'