Forma

 • S
  PAK Paks 3-1 HON Honvéd
  2019/08/11 Prima Divisione Ungherese 11/08/2019
 • S
  HON Honvéd 1-3 VAR Varda
  2019/08/17 Prima Divisione Ungherese 17/08/2019
 • S
  HON Honvéd 2-3 DEB Debrecen
  2019/08/24 Prima Divisione Ungherese 24/08/2019
 • V
  UJP Újpest 2-3 HON Honvéd
  2019/08/31 Prima Divisione Ungherese 31/08/2019
 • S
  HON Honvéd 0-1 FEH Fehérvár
  2019/09/14 Prima Divisione Ungherese 14/09/2019
In alto