• 89'
  Vasilev
 • 71'
  Zanev
 • 44'
  Marashliev
 • 31'
  Marashliev