Partite

15 Giugno 2020

18 Giugno 2020

22 Giugno 2020

29 Giugno 2020

02 Luglio 2020

06 Luglio 2020

12 Luglio 2020

15 Luglio 2020

19 Luglio 2020

23 Luglio 2020

27 Luglio 2020

02 Agosto 2020

05 Agosto 2020

10 Agosto 2020

13 Agosto 2020

17 Agosto 2020

23 Agosto 2020

30 Agosto 2020

09 Settembre 2020

13 Settembre 2020

21 Settembre 2020

27 Settembre 2020

04 Ottobre 2020

19 Ottobre 2020

25 Ottobre 2020

02 Novembre 2020

08 Novembre 2020

22 Novembre 2020

29 Novembre 2020

06 Dicembre 2020

22 Agosto 2019